Gå till huvudinnehåll

Systemfält

Förutom att extrahera fält från datakällan skapar QlikView även systemfält. Dessa börjar alla på $ och kan visas i listboxar ungefär som vanliga fält. Systemfälten skapas normalt under skriptexekveringen och används framför allt som hjälp vid dokumentdesign.

Visa systemfält

Gör så här:

  1. Högerklicka arket och välj Systemfält.
  2. Kryssa i Visa systemfält.

Systemfälten är nu tillgängliga på samma sätt som andra fält.

Tillgängliga systemfält

Följande systemfält kan visas:

Systemfält
Fält Description
$Table Visar alla interna tabeller som lästs in av skriptet. När en enda tabell är vald visas en infosymbol i listboxens namnlist. Om tabellen kommer från en fil kan du visa den genom att klicka här.
$Field Visar inlästa fält. Genom att ställa in listboxen som Visa frekvens på sidan Egenskaper listbox: Allmänt, är det sedan enkelt att detektera nyckelfält som finns i flera olika interna tabeller.
$Fields Talen i listboxen motsvarar antal fält i olika tabeller.
$FieldNo Listboxen visar fältens plats i tabellerna.
$Rows Listboxen visar antal rader i tabellerna.
$Info Om Info-tabeller har inkluderats i dokumentet visas deras namn här.

Systemtabell

QlikView kan automatiskt skapa en pivottabell som använder sig av systemfälten. Tabellen heter System Table och innehåller två dimensioner: $Field och $Table och uttrycket only([$Field]). Standardinställningen för systemtabellen är att den sorteras efter frekvens. Systemtabellobjektet är inte tillgängligt i QlikView Server-klienter (AJAX och plugin-klienter).

Skapa en systemtabell

Gör så här:

  1. Högerklicka arket och välj Nytt arkobjekt.
  2. Välj Systemtabell.