Gå till huvudinnehåll

Starta QlikView

PÅ DEN HÄR SIDAN

Starta QlikView

Starta QlikView från Start-menyn, Program eller genom att dubbelklicka på ett QlikView-dokument.

Du kan även starta QlikView från kommandoraden med de parametrar som beskrivs i följande avsnitt.

Kommandoradssyntax

Om du vill starta QlikView från kommandoraden använder du följande syntax:

[ sökväg ]Qv.exe[ { switch } dokumentfil ]

 

[ sökväg ] är sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt den aktuella katalogen.

dokumentfil::= [ sökväg ] dokumentfilnamn

dokumentfilnamn är namnet på dokumentfilen.

Växlar

Du kan använda växlar för att starta QlikView med olika alternativ.

Observera: Växlarna /r, /rp, /l, /lp och /nodata är ömsesidigt exkluderande. Du kan bara använda en av dem i ett kommando.
Startväxlar i QlikView
Växel Beskrivning
/r

Öppnar dokumentet, utför en laddning och stänger QlikView.

/rp

Öppnar dokumentet, utför en partiell laddning och stänger QlikView.

/l Öppnar dokumentet och utför en laddning.
/lp Öppnar dokumentet och utför en partiell laddning.
/nodata Öppnar dokumentet utan fält- och tabelldata.
/v

Tilldelar ett värde till en variabel innan exekvering av skriptet börjar.

Syntax: /vVariableName=AssignedValue

Example: /vMyVariable=12

Observera: Det går inte att använda /v tillsammans med /nodata. Värdet som definieras med /v tilldelas inte.
/NoSecurity

Ignorerar QlikViews säkerhetsåtgärder mot skadliga makron och skript som är inbäddade i QlikView-dokument. Varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadlig kod kommer inte att visas.

Varning: Vi rekommenderar att du använder den här växeln med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Tips:

För att undvika att felmeddelanden visas när skript exekveras i batchläge, bör 0 anges för skriptvariabeln errormode i skriptet.

Felvariabler