Gå till huvudinnehåll

Versionshantering

QlikView Desktop kan kopplas till ett versionshanteringssystem. ”QvMsscciProvider.exe” och ”QvSvnProvider.exe” är de versionshanterare som används. De kan kopplas upp mot både Microsoft Team Foundation Server och Subversion.

När QlikView är anslutet till ett versionshanteringssystem kan utvecklare lägga till projekt till versionshanteringen. Under processen Lägg till inträffar följande:

  • QlikView-dokument sparas
  • Projektmapp skapas
  • Projektfiler exporteras till projektmappen
  • Projektfiler läggs till i versionshanteringen
  • Projektinställningsfil skapas

Projektinställningsfilen lagras i den lokala projektmappen och innehåller de inställningar som behövs för att nå versionshanteringsinformationen för projektet. Projektinställningsfilen är inte inkluderad bland de filer som hanteras av versionshanteringssystemet. Förekomsten av projektinställningsfilen informerar QlikView om att ett visst dokument hanteras av ett versionshanteringssystem. Dessutom måste QlikView kunna hitta och ladda Provider DLL-filen för att kunna behandla dokumentet som om det är kopplat till versionshantering. Kontrollen utförs varje gång ett dokument öppnas i QlikView, och en inställningsfil visas i projektmappen som innehåller information om versionshanteringsprovidern: SourceControlSettings.ini.

Om dokumentet är bifogat versionshanteringen visas dokumentets status i statusraden.

QlikView-integrering med versionshantering påverkar endast dokumentlayouten. Inga data i QlikView överförs till eller hämtas från versionshanteringen. Åtgärden Hämta projekt från versionshantering laddar ett dokument som innehåller allt förutom data. Funktionen Ladda data måste exekveras för att fylla dokumentet med data.

När ett QlikView-dokument är anslutet till versionshanteringen och sparas, checkas de filer som har ändrats ut automatiskt. Det finns inget annat sätt att checka ut projektfilerna i QlikView. Om inget versionshanteringssystem är tillgängligt medan dokumentet sparas kommer QlikView att försöka arbeta "frånkopplat", dvs ta bort skrivskyddsmärkningen från de ändrade filerna och spara den senaste versionen. Nästa gång dokumentet sparas, när ett versionshanteringssytem är tillgängligt kommer QlikView att checka ut alla filer som har förändrats lokalt.

När dokumentet sparas checkas inte projektfilerna in. Menyalternativet Checka in väntande ändringar måste användas för att checka in dokumentuppdateringar i versionshanteringen. En enda incheckning av QlikView kan generera flera ändringar när Microsoft TFS används, men endast en när Subversion används. Växling mellan slumpmässigt utvalda ändringsgrupper i Microsoft TFS garanterar därmed inte att ett dokument är stabilt.