Gå till huvudinnehåll

Ark: Objektmeny

Menykommandon:

 • Egenskaper: Öppnar dialogen Arkegenskaper där diagrammets egenskaper kan ställas in.
 • Välj fält: Öppnar sidan Arkegenskaper: Fält där man kan välja ett eller flera fält som ska visas som en listbox på arket.
 • Nytt arkobjekt: Öppnar en överlappande meny med ett antal olika arkobjekt.
 • Kopiera ark: Skapar en fullständig kopia av hela arket med alla dess arkobjekt. Kopian får namnet ”Kopia av arknamn” och placeras sist bland dokumentets ark.
 • Klistra in arkobjekt: Klistrar in arkobjekt som tidigare har kopierats till arkets urklipp. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+V.
 • Klistra in arkobjekt som länk: Klistrar in ett länkat objekt som tidigare har kopierats till Urklipp på arket. Objektet är direkt länkat till sin förlaga och delar alla egenskaper och objekt-ID med denna.
 • Skriv ut: Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges. Utskrift av ark gör att en bild av arkområdet inklusive eventuella arkobjekt skrivs ut.
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar en bild av arkområdet (endast) till Urklipp i form av en bild.
 • Exportera bild till fil: Öppnar en dialog där man kan spara en bild av det aktiva arket i en fil. Bilden kan sparas i bmp-, jpg-, gif- eller png-format.
 • Hjälp: Öppnar QlikView-hjälpen.
 • Ta bort: Avlägsnar arket och alla dess arkobjekt.