Gå till huvudinnehåll

Arkegenskaper: Säkerhet

PÅ DEN HÄR SIDAN

Arkegenskaper: Säkerhet

På den här egenskapssidan kan du ange Användarprivilegier på arknivå. Som standard är alla alternativ valda (på). Personer med administratörsrättigheter kan alltid nå den här dialogen och ändra inställningarna. Inställningarna kan dock hindra andra användare från att ändra arkets layout på en rad olika sätt. Alternativen är:

  • Lägg till arkobjekt: Behörighet att lägga till nya arkobjekt.
  • Tag bort arkobjekt: Behörighet att ta bort arkobjekt.
  • Flytta/ändra storlek på arkobjekt: Behörighet att ändra layouten på befintliga arkobjekt.
  • Kopiera/klona arkobjekt: Behörighet att lägga till en kopia av befintliga arkobjekt.
  • Ändra arkobjektens egenskaper: Åtkomstbehörighet till dialogen Arkegenskaper
  • Tag bort ark: Behörighet att radera ark.
  • Ändra arkets egenskaper (användare): Behörighet att komma åt olika egenskapssidor för arkobjekten.

När alternativet Tillämpa på alla ark kryssas för, tillämpas alternativen ovan på alla ark i dokumentet.

  • Spärrad: Markera detta alternativ för att låsa samtliga arkobjekt på detta ark så att de inte kan väljas. Detta innebär att arkobjekten bara kan visa resultat av val som har gjorts i objekt som finns på andra ark.