Gå till huvudinnehåll

Skapa set-sats

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa set-sats

Aktuell set-sats

Variabelnamn

Ange namnet på en ny variabel eller redigera den fördefinierade variabel du valde nedan. Den fördefinierade variabeln infogas här när du klickar på Klistra in.

Variabelvärde

Om du angav ett namn på en ny variabel ovan definierar du värdet här. Om ett fördefinierat variabelvärde har valts nedan kan du redigera det här.

Fördefinierade set-satser

Variabelgrupper

Välj vilken typ av variabel du vill använda.

Variabler

Välj den variabel du vill använda.

Fördefinierade värden

Välj mellan de fördefinierade värdena i variabeln.

Klistra in

Klicka på knappen för att flytta upp de fördefinierade värdena till Aktuell set-sats för redigering.