Gå till huvudinnehåll

Val i diagram och tabeller

Valprocessen i diagram och tabeller är avsedd att vara så intuitiv som möjligt. I de flesta fall kan du göra val direkt i diagrammets rityta genom att klicka på individuella värden (staplar osv.) eller genom att måla över ett större urval.

Om du märker att du inte kan göra val i diagram som vanligt, kan diagrammet vara i lägena Frikopplad eller Spärrad.

Egenskaper diagram

Urval i stapel-, linje-, kombinations-, polär-, rutnäts- och X-Y-diagram

Man kan göra val genom att klicka på en enskild datapunkt eller genom att måla över flera datapunkter. När man målar täcks det valda området av ett grönt raster tills du släpper musen. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna de valda datapunkterna.

Man kan göra val genom att klicka eller måla i teckenförklaringen (utom när förklaringen snarare anger diagrammets uttryck än dimensionens värde).

Man kan göra val genom att klicka eller måla över dimensionsaxlarna och dess etiketter (dock inte i X-Y-diagram). Motsvarande fältvärden är då valda.

Man kan göra val genom att måla uttryckets axlar och dess etiketter. De fältvärden som genererar datapunkter i det angivna området är då valda.

Observera: Val som görs direkt i linjediagram och stapeldiagram (inte kombinationsdiagram) och som visar fler än en dimension gäller främst för endast en dimension. Val i linjediagram gäller främst för den andra dimensionen, så när man målar över en linje väljs alltså hela linjen över alla x-axelns dimensionsvärden. I stapeldiagram gäller det motsatta, dvs. val tillämpas främst på den första dimensionen.

Urval i cirkeldiagram

Man kan göra val genom att klicka på en enskild sektor eller måla över flera sektorer. När man målar täcks det valda området av ett grönt raster tills du släpper musen. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna de valda datapunkterna.

Man kan göra val genom att klicka eller måla i diagrammets teckenförklaring.

Urval i blockdiagram

Man kan göra val genom att klicka på ett enskilt block eller måla över flera block. När du klickar tillämpas hierarki-funktionaliteten, dvs. första klicket väljer ett värde i den första dimensionen. När du klickar en andra gång (inom urvalet) väljs ett värde i den andra dimensionen och så vidare.

När man målar täcks det valda området av ett grönt raster tills du släpper musen. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att beräkna de valda datapunkterna. Genom att måla över gränserna för flera värden i den första dimensionen, väljs alla dess undervärden i den andra och tredje dimensionen och inte enbart de som ingår i urvalet.

Urval i mätare

Man kan inte göra val i mätare.

Urval i raka tabeller

Man kan göra val i dimensionskolumnerna genom att klicka på en cell eller måla över flera celler. Det valda området förblir grönmarkerat tills man släpper musknappen.

Man kan göra val i uttryckskolumnerna genom att klicka i en enstaka cell. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att räkna ut den valda uttryckscellen.

Urval i pivottabeller

Man kan göra val genom att klicka på en enskild cell i dimensionskolumnerna eller dimensionsraderna. Den valda cellen förblir grön tills man släpper musknappen.

Man kan göra val genom att klicka på en enskild cell. Valet gäller de dimensionsvärden som används för att räkna ut den valda uttryckscellen.

Urval i tabellboxar

Man kan göra val genom att klicka i valfri cell eller måla över ett område som täcker en eller flera rader eller kolumner. Det valda området förblir grönmarkerat tills man släpper musknappen.