Gå till huvudinnehåll

Välj fält

PÅ DEN HÄR SIDAN

Välj fält

Sidan Arkegenskaper: Fält öppnas med kommandot Välj fält... i menyn Layout i huvudmenyn. Här väljer du de fält som ska visas på aktivt ark.

  • Tillgängliga fält: Här visas fälten från datakällan. Till att börja med visas alla fält (utom systemfält) i kolumnen. Markera Visa systemfält om du vill inkludera systemfälten.
  • Fält som visas i listboxar: I denna kolumn visas namnen på de fält som valts från listan Tillgängliga fält. Listan är tom till att börja med.
  • Lägg till >: Flyttar valda objekt från kolumnen Tillgängliga fält till kolumnen Fält som visas i listboxar.
  • Lägg till alla >>: Flyttar alla objekt från kolumnen Tillgängliga fält till kolumnen Fält som visas i listboxar.
  • < Ta bort: Flyttar valda fält från kolumnen Fält som visas i listboxar till kolumnen Tillgängliga fält.
  • Visa fält från tabell: Härifrån kontrollerar du vilka fält som ska visas i listan över Tillgängliga fält. I listrutan visas normalt alternativet Alla tabeller . Alternativet Alla tabeller (kvalificerade) visar fälten kvalificerat utifrån de tabeller de förekommer i. Detta innebär att nyckelfält (kopplade fält) kan visas mer än en gång. (Detta alternativ används enbart för visning och har inget att göra med Kvalificerande fält i laddningsskriptet.) Det går även att visa fälten i en tabell åt gången.
  • Visa systemfält: Gör så att systemfält visas i listan över Tillgängliga fält.
  • OK: Ändringarna verkställs.
  • Avbryt: Ändringar avbryts och dialogen stängs.

Markera fälten som ska användas/tas bort genom att klicka på dem och välj Lägg till> eller <Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn. Alla fält som visas i de två kolumnerna ingår i QlikViews logik, men enbart fälten till höger visas i aktivt ark.

Fältet Listboxar där de valda fälten visas, finns i arkets standardkonfiguration. Du ändrar hur en listbox ser ut genom att högerklicka på den och välja Egenskaper i objektets flytmeny.

Det går inte att välja fält som inte står med på listan. I så fall måste ett nytt skript exekveras.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view