Gå till huvudinnehåll

Skriptsyntax och diagramfunktioner

I skriptet anges namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas. Här anges även vilka fält som ska ingå i behörighetsdefinitionen.

Skriptet består av ett antal satser som exekveras i följd.

QlikViewKommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

De första kodraderna skapas automatiskt redan när en ny QlikView-fil skapas. Standardvärdena för dessa variabler för taltolkning hämtas från operativsystemets nationella inställningar.

I skriptet anges namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas. Skriptet består av ett antal skriptsatser och nyckelord som exekveras i följd.

För tabellfiler som har komman, tabbtecken eller semikolon som avgränsare kan LOAD-satsen användas. Standardinställningen för LOAD-satsen är att den läser in alla fält från filen.

En allmän databas måste nås via Microsoft ODBC). Här används SQL-standardsatser. SQL-syntaxen som kan användas skiljer sig åt mellan olika ODBC-drivrutiner.

Alla skriptsatser måste avslutas med ett semikolon, ”;”.

En detaljerad beskrivning av skriptsyntax kan nås via avsnitten i den här delen.