Gå till huvudinnehåll

Fälttaggar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Fälttaggar

Fälttaggar gör det möjligt att lägga till metadata till fälten i datamodellen. Det finns två sorters fälttaggar:

 • Systemfälttaggar

  Systemfälttaggar genereras automatiskt när skriptet körs och data laddas. Vissa av taggarna kan manipuleras i skriptet. Systemtaggar föregås alltid av ett dollartecken, $.

 • Anpassade fälttaggar

  Med hjälp av Tag-satsen kan du lägga till anpassade taggar till fält i laddningsskriptet. Anpassade taggar kan inte ha samma namn som systemtaggar.

  Tag

  Untag

Systemfälttaggar

Följande systemfälttaggar genereras i slutet av skriptkörningen.

Systemfälttaggar
Tag Beskrivning Kan manipuleras i skriptet
$system

Systemfältet som genereras av QlikView under skriptkörning.

Systemfält

Nej
$key Nyckelfältet tillhandahåller en länk mellan två eller fler tabeller. Nej
$keypart Fältet ingår i en eller flera syntetiska nycklar. Nej
$syn

Syntetisk nyckel

Syntetiska nycklar

Nej

$hidden

Dolda fält, det vill säga fält som inte visas i någon fälturvalslista när diagram, dimensioner eller mått skapas. Du kan fortfarande använda dolda fält i uttryck, men du behöver inte skriva in fältnamnet.

Du kan använda systemvariablerna HidePrefix och HideSuffix för att ange vilka fält som ska döljas.

HidePrefix

HideSuffix

ja
$numeric Alla (icke-NULL)-värden i fältet är numeriska. ja
$integer Alla (icke-NULL)-värden i fältet är heltal. ja
$text Inga värden i fältet är numeriska. ja
$ascii Fältvärden innehåller endast standard-ascii-tecken. ja
$date Alla (icke-NULL)-värden i fältet kan tolkas som datum (heltal). ja
$timestamp Alla (icke-NULL)-värden i fältet kan tolkas som tidsmarkörer. ja

Följande taggar anges i dialogen Dokumentegenskaper: Tabeller och kan aktiveras respektive inaktiveras av användaren:

 • $dimension - markerar ett fält som rekommenderas för användning i diagramdimensioner, listboxar med mera.
 • $measure - markerar ett fält som rekommenderas för användning i uttryck.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view