Gå till huvudinnehåll

NullInterpret

Symbolen som definieras kommer att tolkas som NULL varje gång den förekommer i en textfil, Excel-fil eller i en inline-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

NullInterpret

Examples:  

set NullInterpret=' ';

set NullInterpret =;

returnerar inte NULL-värden för tomma celler i Excel, men gör det för en CSV-textfil.

set NullInterpret ='';

returnerar NULL-värden för tomma celler i Excel.