Gå till huvudinnehåll

NullDisplay

Symbolen som definieras kommer att ersätta alla NULL-värden från ODBC, och kopplingar, på den lägsta datanivån. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

NullDisplay

Example:  

set NullDisplay='<NULL>';