Gå till huvudinnehåll

Systemvariabler

Systemvariabler, varav vissa är systemdefinierade, innehåller information om systemet och QlikView-dokumentet.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. En del av funktionerna kan du få mer information om genom att klicka på funktionsnamnet i syntaxbeskrivningen.