Gå till huvudinnehåll

Include

Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera dokument. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

 

Det finns två versioner av variabeln:

  • Include genererar inte ett del om det inte går att hitta filen, den misslyckas i tysthet.
  • Must_Include genererar ett fel om det inte går att hitta filen.

Om du inte anger någon sökväg blir filnamnet relativt till QlikView-dokumentets arbetskatalog. Du kan även ange en absolut filsökväg.

Observera: Konstruktionen set Include =filename är inte tillämplig.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=abc.txt);