Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

PurgeChar - skript- och diagramfunktion

PurgeChar() returnerar en sträng som består av de tecken som finns i indatasträngen (”text”), utom alla eventuella tecken som visas i det andra argumentet (”remove_chars”).

Syntax:  

PurgeChar(text, remove_chars)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

PurgeChar-argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
remove_chars En sträng som innehåller tecknen i text som ska tas bort.

Typ av returdata: sträng

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
PurgeChar ( 'a1b2c3','123' ) Returnerar 'abc'
PurgeChar ( 'a1b2c3','312' ) Returnerar 'abc'

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com