Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

KeepChar - skript- och diagramfunktion

KeepChar() returnerar en sträng som består av den första strängen, ”text”, minus alla eventuella tecken som INTE ingår i den andra strängen, ”keep_chars”.

Syntax:  

KeepChar(text, keep_chars)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

KeepChar-argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
keep_chars En sträng som innehåller tecknen i text som ska behållas.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
KeepChar ( 'a1b2c3','123' ) Returnerar 123
KeepChar ( 'a1b2c3','1234' ) Returnerar 123
KeepChar ( 'a1b22c3','1234' ) Returnerar 1223
KeepChar ( 'a1b2c3','312' ) Returnerar '123'

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com