Gå till huvudinnehåll

Statistiska fördelningsfunktioner

Samtliga statistiska fördelningsfunktioner som beskrivs nedan har implementerats i QlikView med Cephes-funktionsbiblioteket. För referenser och mer information om de algoritmer som används, exakthet och så vidare, se: http://www.netlib.org/cephes/. Cephes-funktionsbiblioteket används med tillstånd.

Funktionen för statistisk fördelning DIST mäter sannolikheten för fördelningsfunktionen vid en punkt i fördelningen som ges av ett värde som tillhandahålls. Funktionerna INV beräknar värdet, i enlighet med sannolikheten för fördelningen. De statistiska aggregeringsfunktionerna däremot beräknar de aggregerade värdena av en serie av statistiska testvärden för olika test av statistiska hypoteser.

Samtliga funktioner kan användas både i laddningsskriptet och i diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com