Gå till huvudinnehåll

NORMINV - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

NORMINV - skript- och diagramfunktion

NORMINV() returnerar inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.

Syntax:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Return data type: tal

Arguments:  

NORMINV-argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med normalfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
mean Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen NORMDIST på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
NORMINV( 0.6914625, 0, 1 ) Returnerar 0,5000