Gå till huvudinnehåll

inputavg

PÅ DEN HÄR SIDAN

inputavg

inputavg() returnerar det aggregerade medelvärdet av inputfield itererat över en eller flera dimensioner i diagrammet. inputfield måste vara ett fältnamn på en fältegenskap som tydligt har angetts som ett indatafält i skriptet.

Syntax:  

inputavg(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

När denna aggregeringsfunktion används som uttryck i ett tabelldiagram kan det aggregerade värdet redigeras interaktivt. När man hovrar över uttryckscellen visas en indataikon. Klicka på ikonen för att cellen ska hamna i redigeringsläge för indata. Man kan använda piltangenterna upp/ned för att flytta sig mellan celler medan redigeringsläget för indata bibehålls. Ändringen i det aggregerade värdet distribueras till de underliggande fältvärdena med hjälp av valt distribution_mode. Hela QlikView-dokumentet gör automatiskt uppdaterade beräkningar när nya värden anges.

Parametern distribution_mode kan ha följande värden:

Värden för parametern distribution_mode
Parameter Beskrivning
'+' Standardläge. Motsvarande delar av ändringen distribueras till samtliga underliggande värden.
'*' Ändringen distribueras proportionellt (till existerande värden) till de underliggande värdena.
'=' Det angivna värdet ges till alla underliggande värden.
'/'

Värdet fördelas jämt mellan de underliggande värdena, utan hänsyn till tidigare distribution, men det tidigare medelvärdet bibehålls.

distribution_mode-värdena i tabellen ovan kan ändras med hjälp av följande modifierare:

Värdemodifierare för parametern distribution_mode
Modifierare Beskrivning
T T.ex. '+T'. Innebär att den införda ändringen kompenseras över de valda värdena i indatafältet (totalsumman förblir intakt).
A T.ex. '+A'. Innebär att den införda ändringen kompenseras över alla övriga värden (totalsumman för blir intakt).

Examples:  

inputavg (Budget )

inputavg (Budget, '+' )

inputavg (Budget, '*' )

inputavg (Budget, '=' )

inputavg (Budget, '/' )

inputavg (Budget, '+T' )

inputavg (Budget, '+A' )

 

See also