Gå till huvudinnehåll

Concatenate

PÅ DEN HÄR SIDAN

Concatenate

Om man vill konkatenera två tabeller som inte har samma fältuppsättning, kan man utföra en tvingad konkatenering med hjälp av Concatenate-prefixet. Denna sats åstadkommer en tvingad konkatenering med en befintlig namngiven tabell eller med den senast skapade logiska tabellen. En automatisk konkatenering utförs om två tabeller har samma fältnamn.

Syntax:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Konkatenering är i princip samma sak som SQL UNION-satsen, men det finns två skillnader:

  • Concatenate-prefixet kan användas oavsett om tabellerna har identiska fältnamn eller ej.
  • Identiska poster tas inte bort med Concatenate-prefixet.

Arguments:  

Concatenate-argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den befintliga tabellen.

Example 1:  

LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

Example 2:  

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view