Gå till huvudinnehåll

Right

PÅ DEN HÄR SIDAN

Right

Prefixen Join och Keep kan inledas med prefixet right.

Om det används före join anger det att right join ska användas. Den resulterande tabellen kommer endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den andra tabellen. Om det används framför keep, anger det att den första rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den andra tabellen innan den lagras i QlikView.

Observera: Letade du efter strängfunktionen med samma namn? Se: Right - skript- och diagramfunktion

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument för laddning av tabell
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatement eller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example:  

Example 1A

Table1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1B

Table2

-

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

Example 1C

QVTable

-

-

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

Example 1D

QVTab1

-

A

B

1

aa

Example 1E

QVTab2

-

A

C

1

xx

4

yy

De två tabellerna i keep-exemplet associeras givetvis via A.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;