Gå till huvudinnehåll

Delvis laddning

PÅ DEN HÄR SIDAN

Delvis laddning

En normal (icke-delvis) laddning börjar alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte vid en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen, och sedan körs bara Load- och Select-satser som föregås av något av prefixen Add, Merge eller Replace. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. Argumentet only anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid vanliga (icke-delvisa) laddningar.