Gå till huvudinnehåll

Outer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Outer

Ett explicit Join-prefix kan föregås av prefixet outer för att specificera en outer join. I en outer joinn genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna.

Nyckelordet outer är valfritt och är den standardlänkningstyp som används när inget join-prefix har angetts.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument för laddning av tabell
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatement eller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example:  

Example 1A

Table1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1B

Table2

-

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Exempel 1C

Länkad tabell

-

-

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also