Gå till huvudinnehåll

Generic

PÅ DEN HÄR SIDAN

Generic

Prefixet generic packar upp en hög tabell och skapar ett fält per attributvärde. Detta påminner om att pivotera en tabell, förutom att detta resulterar i en separat tabell per skapat fält.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

Tabeller som laddas med generic-satsen konkateneras inte automatiskt.

Example:  

Table1:

Generic LOAD * INLINE;

[

Key, Attribute, Value

Bob, Jan, 100

Bob, Feb, 200

Bob, Mar, 300

Kate, Jan, 400

Kate, Feb, 500

Kate, Mar, 600

];

 

Resultat:

Resultatet blir tre tabeller:

Table1.Jan:

Exempel 1
Key, Jan
Bob, 100
Kate, 400

Table1.Feb:

Exempel 2
Key, Feb
Bob, 200
Kate, 500

Table1.Mar:

Exempel 3
Key, Mar
Bob, 300
Kate, 600