Gå till huvudinnehåll

Bundle

PÅ DEN HÄR SIDAN

Bundle

Prefixet Bundle används för att inkludera externa filer, såsom bild- eller ljudfiler, eller objekt som är kopplade till ett fältvärde. Filerna sparas i qvw-filen.

Syntax:  

Bundle [Info] ( loadstatement | selectstatement)

 

Av portabilitetsskäl kan man även inkludera de externa filerna i själva .qvw-filen. För detta används prefixet Bundle. De buntade infofilerna lagras komprimerat men tar ändå upp plats i såväl filen som i RAM-minnet. Ta därför hänsyn till de inkluderade filernas storlek och antal innan du väljer detta alternativ.

Informationen kan refereras från layouten som normal information, via chart info-funktionen, eller som intern fil via qmem:// fieldname / fieldvalue eller qmem:// fieldname / < index > där index motsvarar det interna indexet för ett fältvärde.

Arguments:  

Bundle-argument
Argument Beskrivning
loadstatement | selectstatement Om extern information, exempelvis en bild- eller ljudfil, ska kopplas till ett fältvärde kan detta göras via en tabell som läses in med prefixet Info.

Prefixet Info kan uteslutas när Bundle används.

Example:  

Bundle Info LOAD * From flagoecd.csv;

Bundle SQL SELECT * from infotable;