Gå till huvudinnehåll

Strängoperatorer

Det finns två textsträngsoperatorer. Den ena använder sig av operandernas textsträngsvärden och resulterar i en textsträng. Den andra jämför operanderna och returnerar ett booleskt värde som markerar matchning.

Strängoperatorer
Strängoperator Beskrivning av operatorn
&

Konkatenering av strängar. Operationen resulterar i en textsträng som består av de två operandernas textsträngar, den ena efter den andra.

Example:  

'abc' & 'xyz' returnerar "abcxyz"
like

Jämför strängar med jokertecken. Åtgärden returnerar ett booleskt True (-1) om strängen som föregår operatorn matchas av strängen som följer efter operatorn. Den andra strängen kan innehålla jokertecknen * (valfritt antal av godtyckliga tecken) eller ? (ett godtyckligt tecken)

Example:  

'abc' like 'a*' returnerar True (-1)

'abcd' like 'a?c*' returnerar True (-1)

'abc' like 'a??bc' returnerar False (0)

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view