Gå till huvudinnehåll

Relationsoperatorer

Alla relationsoperatorer jämför operandernas värden och returnerar True (-1) eller False (0) som resultat. Alla relationsoperatorer är binära.

Relationsoperatorer
Relationsoperator Operatorns namn Operatorns funktion
< Mindre än En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
<= Mindre än eller lika med En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
> Större än En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
>= Större än eller lika med En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
= Lika med En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
<> Inte lika med En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
precedes  

Till skillnad från med operatorn < görs inget försök att tolka argumentens värden numeriskt före jämförelsen. Åtgärden returnerar sant om värdet till vänster om operatorn består av text som, enligt strängjämförelsen, kommer före det högra värdets text.

Example:  

'1 ' precedes ' 2' returnerar FALSE

medan

' 1' precedes ' 2' returnerar TRUE

eftersom ASCII-värdet av ett mellanslag (' ') har ett mindre värde än ASCII-värdet av ett tal.

Jämför detta med:

'1 ' < ' 2' returnerar TRUE

och

' 1' < ' 2' returnerar TRUE

follows   Till skillnad från med operatorn > görs inget försök att tolka argumentens värden numeriskt före jämförelsen. Åtgärden returnerar sant om värdet till vänster om operatorn består av text som, enligt strängjämförelsen, kommer efter det högra värdets text.

Example:  

' 2' follows '1 ' returnerar FALSE

medan

' 2' follows ' 1' returnerar TRUE

eftersom ASCII-värdet av ett mellanslag (' ') har ett mindre värde än ASCII-värdet av ett tal.

Jämför detta med:

' 2' > ' 1' returnerar TRUE

och

' 2' > '1 ' returnerar TRUE