Gå till huvudinnehåll

Bit-operatorer

Alla bit-operatorer konverterar (trunkerar) operanderna till signerade (32-bitars-) heltal och returnerar resultatet som signerade heltal. Alla operationer sker per bit på bitnivå. Om en operand inte kan tolkas som ett tal, returnerar operationen NULL.

Bit-operatorer
Bit-operator Operatorns namn Operatorns funktion
bitnot Bit inverse

Unär operator. Operationen returnerar operandens logiska motsats på bitnivå.

Example:  

bitnot 17 returnerar -18.

bitand Bit and

Operationen returnerar logiskt och mellan operanderna bit för bit.

Example:  

17 bitand 7 returnerar 1.

bitor Bit or

Operationen returnerar logiskt eller mellan operanderna bit för bit.

Example:  

17 bitor 7 returnerar 23.

bitxor Bit exclusive or

Operationen returnerar logiskt bitvist exklusivt eller mellan operanderna.

Example:  

17 bitxor 7 returnerar 22.

>> Bit right shift

Operationen returnerar den första operanden skiftat till höger. Antalet steg anges i den andra operanden.

Example:  

8 >> 2 returnerar 2.

<< Bit left shift

Operationen returnerar den första operanden skiftat till vänster. Antalet steg anges i den andra operanden.

Example:  

8 << 2 returnerar 32.