Gå till huvudinnehåll

TimestampFormat

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för datum och tid (regionala inställningar).

Syntax:  

TimestampFormat

Example:  

Set TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';