Gå till huvudinnehåll

ReferenceDay

Syntax:  

ReferenceDay

Inställningen definierar vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Som standard använder QlikViews funktioner 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Följande värden kan användas för att ställa in en annan referensdag.

  • 1 (= 1 januari)
  • 2 (= 2 januari)
  • 3 (= 3 januari)
  • 4 (= 4 januari)
  • 5 (= 5 januari)
  • 6 (= 6 januari)
  • 7 (= 7 januari)

Examples:  

Set ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)