Gå till huvudinnehåll

FirstMonthOfYear

Inställningen definierar vilken månad som ska användas som inledande månad på året, och kan användas för att definiera brutna räkenskapsår, exempelvis ett som inleds den 1 april.

Giltiga inställningar är 1 (januari) till 12 (december). Standardinställningen är 1.

Syntax:  

FirstMonthOfYear

Example:  

Set FirstMonthOfYear=4; //Sets the year to start in April