Gå till huvudinnehåll

EmptyIsNull - skript- och diagramfunktion

EmptyIsNull-funktionen konverterar tomma strängar till NULL. Den returnerar alltså NULL om parametern är en tom sträng. Annars returnerar den parametern.

Syntax:  

EmptyIsNull(exp )

 

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com