Gå till huvudinnehåll

Num - skript- och diagramfunktion

Num() formaterar ett uttryck numeriskt i det talformat som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Num-argument
Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det datumformat som definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyDecimalSep som har angetts i laddningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyThousandSep som har angetts i laddningsskriptet.

Examples:  

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

  • Inställning för talformat 1: # ##0
  • Inställning för talformat 2: #,##0

Example 1:  

Num( A, '0.0' )
where A=35648.375

Resultat för exempel 1
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

35 648 375

35648.375

Tal:

35648375

35648.375

Example 2:  

Num( A, '#,##0.##', '.' , ',' )
where A=35648

Resultat för exempel 2
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

35,648.00

35,648.00

Tal: 35648 35648

Example 3:  

Num( pi( ), '0,00' )

Resultat för exempel 3
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

3,14

003

Tal:

3.141592653

3.141592653

Example 4:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det.

Bygg sedan en rak tabell med Field1 och Field2 som dimensioner.

Sheet1:

let result= Num( pi( ), '0,00' );

Load * inline

[Field1; Field2

9; 8,2

1; $(result)

](delimiter is ';');

 

Field1 innehåller värdena 1 och 9.

Field2 innehåller värdena 3,14 och 8,2.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com