Gå till huvudinnehåll

Interval - skript- och diagramfunktion

Interval() formaterar ett tal som ett tidsintervall med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Intervall kan formateras som tid, dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder.

Syntax:  

Interval(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Interval-argument
Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format Sträng som beskriver hur den resulterande intervallsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Examples:  

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

  • Inställning för datumformat 1: YY-MM-DD
  • Inställning för datumformat 2: hh:mm:ss
  • Decimalavgränsare för tal:
Exempel och resultat
Exempel Sträng Tal
Interval( A )
where A=0.375
09:00:00 0.375
Interval( A )
where A=1.375
33:00:00 1.375
Interval( A, 'D hh:mm' )
where A=1.375
1 09:00 1.375
Interval( A-B, 'D hh:mm' )
where A=97-08-06 09:00:00 och B=96-08-06 00:00:00
365 09:00 365.375

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com