Gå till huvudinnehåll

Finansiella funktioner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Finansiella funktioner

Finansiella funktioner kan användas i laddningsskriptet och i diagramuttryck för att beräkna betalningar och räntesatser.

I alla parametrar betecknar negativa tal pengar som man betalar ut. Positiva tal betecknar pengar som erhålls.

I listan visas de parametrar som används i de finansiella funktionerna (förutom dem som börjar med range-).

Observera: För alla finansiella funktioner är det mycket viktigt att vara konsekvent när man anger enheter för rate och nper. Om man gör en månatlig avbetalning på ett femårigt lån med en årlig räntesats på 6%, bör man använda 0.005 (6%/12) för rate och 60 (5*12) för nper. Om man gör en årlig avbetalning på samma lån, bör man använda 6% för rate och 5 för nper.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.