Gå till huvudinnehåll

Pmt - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar inbetalningsbeloppet för ett lån baserat på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Returnerad datatyp: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .

För att räkna ut det totala beloppet som betalats in under lånets löptid multiplicerar du det returnerade pmt-värdet med nper.

Argument:  

Pmt-argument
Argument Beskrivning
rate Räntesatsen per period.
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

fv

Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Följande formel returnerar det månatliga inbetalningsbeloppet för ett lån på 20 000 kronor som ska vara avbetalat på 8 månader och där räntesatsen är 10%:

Pmt(0.1/12,8,20000)

Returnerar -$2,594.66

Om inbetalningarna för samma lån ska göras i början av perioden blir inbetalningsbeloppet följande:

Pmt(0.1/12,8,20000,0,1)

Returnerar -$2,573.21

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com