Gå till huvudinnehåll

FV - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det framtida värdet av en investering baserad på periodiska, konstanta inbetalningar och en enkelt årlig ränta.

Syntax:  

FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])

Returnerad datatyp: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .

Argument:  

FV-argument
Argument Beskrivning
rate Räntesatsen per period.
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Du betalar av en ny hushållsmaskin med 36 månadsavbetalningar på 20 $. Räntesatsen är 6 % per år. Räkningen kommer i slutet av månaden. Hur mycket har du investerat totalt när den sista räkningen betalats?

FV(0.005,36,-20)

Returnerar $786.72

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com