Gå till huvudinnehåll

QvdTableName - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Syntax:  

QvdTableName(filename)

Argument:  

 •  filename: Namnet på en QVD-fil (inklusive sökväg om så krävs).
  • absolut

   Exempel: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

   Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

   Exempel: http://www.qlik.com

Exempel:  

QvdTableName ('MyFile.qvd')

QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com