Gå till huvudinnehåll

FileName - skriptfunktion

FileName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, utan sökväg men med filtillägget.

Syntax:  

FileName()

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

LOAD *, FileName( ) as X from

C:\UserFiles\abc.txt

Returnerar 'abc.txt' i fält X i varje post som läses in.