Gå till huvudinnehåll

FileName - skriptfunktion

FileName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, utan sökväg men med filtillägget.

Syntax:  

FileName()

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

LOAD *, FileName( ) as X from

C:\UserFiles\abc.txt

Returnerar 'abc.txt' i fält X i varje post som läses in.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com