Gå till huvudinnehåll

FileDir - skriptfunktion

FileDir-funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:  

FileDir()

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Load *, filedir( ) as X from

C:\UserFiles\abc.txt

Returnerar 'C:\UserFiles' i fält X i varje post som läses in.