Gå till huvudinnehåll

FileBaseName - skriptfunktion

FileBaseName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, dock utan sökväg och filtillägg.

Syntax:  

FileBaseName()

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

LOAD *, filebasename( ) as X from

C:\UserFiles\abc.txt

Returnerar 'abc' i fält X i varje post som läses in.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com