Gå till huvudinnehåll

ConnectString - skriptfunktion

ConnectString()-funktionen returnerar namnet på den aktiva datakopplingen för ODBC- eller OLE DB-kopplingar. Funktionen returnerar en tom sträng om ingen connect-sats har exekverats eller efter en disconnect-sats.

Syntax:  

ConnectString()

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com