Gå till huvudinnehåll

weekyear - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det år som veckonumret hör till enligt ISO 8601. Veckonummer går från 1 till cirka 52.

Syntax:  

weekyear(expression)

 

Typ av returdata: heltal

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
weekyear( '1996-12-30' ) returnerar 1997, eftersom vecka 1 i 1997 börjar den 1996-12-30
weekyear( '1997-01-02' ) returnerar 1997
weekyear( '1997-12-28' ) returnerar 1997
weekyear( '1997-12-30' ) returnerar 1998, eftersom vecka 1 i 1998 börjar den 1997-12-29
weekyear( '1999-01-02' ) returnerar 1998, eftersom vecka 53 i 1998 slutar den 1999-01-03

Begränsningar:  

Vissa år börjar vecka #1 i december, till exempel december 1997. Andra år kan börja med vecka #53 från föregående år, till exempel januari 1999. Under dessa få dagar då veckonumret hör till ett annat år returnerar funktionerna year och weekyear andra värden.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com