Gå till huvudinnehåll

today - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar aktuellt datum från systemklockan.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Typ av returdata: dual

Argument:  

Today-argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

  • 0 (dag för senast slutförda dataladdning)
  • 1 (dag då funktionen anropades)
  • 2 (dagen då dokumentet öppnades)
Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett laddningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för den senast slutförda dataladdningen, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Today( 0)

Returnerar dagen för den senaste avslutade dataladdningen.

Today( 1)

Vid användning i ett diagramuttryck returneras dagen för funktionsanropet.

Vid användning i ett laddningsskript returneras den dag då den aktuella dataladdningen började.

Today( 2)

Returnerar dagen då dokumentet öppnades.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com