Gå till huvudinnehåll

month - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett dualt värde med månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln MonthNames och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Syntax:  

month(expression)

 

Typ av returdata: dual

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

month( '2012-10-12' )

returnerar Oct
month( '35648' ) returnerar Aug, eftersom 35648 = 1997-08-06

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com