Gå till huvudinnehåll

hour - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarat timmen om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

hour(expression)

 

Typ av returdata: heltal

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

hour( '09:14:36' )

returnerar 9

hour( '0.5555' )

returnerar 13 ( eftersom 0.5555 = 13:19:55 )

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com