Gå till huvudinnehåll

day - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar dagen om decimaldelen av expression tolkas som datum enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

day(expression)

 

Typ av returdata: heltal

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

day( '1971-10-12' )

returnerar 12
day( '35648' ) returnerar 6, eftersom 35648 = 1997-08-06

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com