Gå till huvudinnehåll

addyears - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n år efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n år före startdate.

Syntax:  

AddYears(startdate, n)

Typ av returdata: dual

Argument:  

AddYears-argument
Argument Beskrivning
startdate

Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.

n Antal år som ett positivt eller negativt heltal.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
addyears ('2010-01-29',3) returnerar '2013-01-29'
addyears ('2010-01-29',-1) returnerar '2009-01-29'

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com