Gå till huvudinnehåll

fieldvaluecount - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar antalet distinkta värden i ett fält. fieldname måste anges som en sträng (t.ex. en litteral inom citationstecken).

Syntax:  

fieldvaluecount(fieldname)

Example:  

I det här exemplet räknas antalet regioner och sparas i variabeln RegionCount. Det här värdet, i det här fallet 2, kan sedan användas för ytterligare omvandlingar när du behöver känna till antalet befintliga regioner.

LOAD * INLINE

[ Region, Year, Month, Sales

South, 2014, June, 645

North, 2014, May, 245

North, 2014, May, 347

North, 2014, June, 127

South, 2013, May, 367

South, 2013, July, 221 ];

 

Let RegionCount = FieldValueCount('Region');