Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Räkneaggregeringsfunktioner

Räkneaggregeringsfunktioner returnerar olika slags beräkningar av ett uttryck över ett antal poster i ett laddningsskript eller ett antal värden i en diagramdimension.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Räkneaggregeringsfunktioner i laddningsskriptet

Räkneaggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Följande räkneaggregeringsfunktioner kan användas i diagram:

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com